Ova razina je predviđena za već uhodane vježbače koji su završili razinu 2. Za sada se ne može započeti program od ove razine.
Ovaj sadržaj dostupan je samo članovima.