Tijekom treninga objašnjavam pravilnu izvedbu i podsjećam na što pripaziti, a u uvodnoj razini i razini 1 posebnu pažnju pridajem usvajanju pravilnog pokreta.